На јутр.

Јн 35. (10:1-9)

 

На Лит.

Јев 13:17-21

Мт 11. (5:14-19);

или

Јн 35. (од пола) (10:9-16)